BIENNALNE SZTUKI MŁODYCH RYBIE OKO 10 6.10-31.12.2022

0
347

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 10” to cykliczny projekt o charakterze konkursu, który posiada ponad 20-letnią tradycję.

 

Specyfiką biennale jest interdyscyplinarny charakter prezentowanych prac oraz przekrój wiekowy twórców (do 35-go roku życia). Prezentowane na wystawie prace są wykonane zarówno w tradycyjnych mediach, jak i z użyciem multimediów, w tym również sztuki efemerycznej. Wystawa pokonkursowa ma z założenia prezentować twórczość młodych, debiutujących na scenie artystycznej twórców. Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie jak najbardziej reprezentatywnego wachlarzu najnowszych tendencji zachodzących w polskiej sztuce, a zwłaszcza zaprezentować jej wieloaspektowość, odmienność punktów widzenia i akceptację szeroko rozumianej kulturowej tolerancji. Organizatorzy chcą także zwrócić uwagę na dzieła komunikujące ważne społecznie tematy, które konstytuują naszą narodową tożsamość. Wielką wartością biennale jest wyłonienie w drodze konkursu prac absolwentów uczelni z całego kraju, którzy mieszkają zarówno w dużych centrach artystycznych, jak i na peryferiach. Istotnym celem projektu jest także konfrontacja dzieł oraz młodych artystów z wybitnymi krytykami i teoretykami sztuki w ramach spotkań, indywidualnych autoprezentacji oraz panelu dyskusyjnego z udziałem autorytetów polskiej krytyki artystycznej. Wielkim atutem przedsięwzięcia jest możliwość prezentacji sztuki współczesnej dla społeczności zamieszkującej w subregionie słupskim, który mieści się poza centrami wielkich ośrodków (Gdańsk, Szczecin).
Harmonogram biennale przewiduje otwarte dla publiczności autoprezentacje uczestników, które odbędą się 5 października 2022 r. od godz. 12.00 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Otwarcie wystaw i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 października 2022 r. w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce o godz. 18.00.
W ramach projektu prezentowane są 2 wystawy zbiorowe, zorganizowane w salonach wystawienniczych: Galeria Kameralna (Słupsk) oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski

Patronat medialny:
ArtPAPIER, Obieg, Artinfo.pl, Artluk, TVP KULTURA, NN6T

Sponsorzy:
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here