Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Adopcji

0
351

Rodziny adopcyjne na całym świecie świętują bycie razem, przypominają sobie pierwsze dni ze swoimi dziećmi i drogę jaką pokonały, aby zostać rodziną. To też okazja do obalenia mitów związanych z adopcją i poszerzenia wiedzy na ten temat.

Oprócz działań edukacyjnych z okazji Światowego Dnia Adopcji, który przypada 9 listopada, prowadzone są inne, pozytywne, symboliczne akcje, które łączą wiele różnych osób z rozmaitych środowisk. Cel takiego działania jest jeden – promowanie otwartości, miłości i gotowości do tworzenia rodziny.

W tym roku słupski samorząd przyłączył się po raz kolejny do działań organizowanych przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku. Mówiliśmy o procedurze adopcyjnej, edukowaliśmy słupszczan w zakresie np. kryteriów, jakie trzeba spełnić, by zostać rodzicem adopcyjnym lub sprawować pieczę zastępczą
w ramach rodzin zastępczych, jak również dołączyliśmy do malowania uśmiechniętych buziek, co jest symbolem właśnie Światowego Dnia Adopcji.

Ciesząc się ze szczęścia rodzin adopcyjnych władze Miasta Słupska podzieliły się swoim uśmiechem
i udostępniły w mediach społecznościowych zdjęcia z namalowanymi na dłoni uśmiechniętymi buźkami. Takie działanie to nie tylko pozytywna zabawa, ale przede wszystkim zwrócenie w lekki sposób uwagi na to, jaką ważną i wspaniałą sprawą jest adopcja. Chcielibyśmy, żeby temat adopcji na stałe zaistniał
w dyskursie publicznym w poważny, znaczący, ale jednocześnie przystępny sposób.

Musimy zdać sobie wszyscy sprawę sprawę z tego, że są dzieci, dla których codziennością jest doświadczanie braku troski i podstawowej zaradności rodziców. Te dzieci nie mają domowego ciepła, nie doświadczają rodzicielskiej miłości i opiekuńczości. Wsparcie ze strony bliskich osób, posiadanie wzorca do naśladowania, ale przede wszystkim możliwość zaufania komuś, kto troszczy się i kocha bezwarunkowo – to najcenniejsze wartości, jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Zadaniami związanymi z adopcją zajmuje się Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, który przeprowadza adopcje dzieci z terenu województwa pomorskiego. To właśnie ten podmiot prowadzi m.in. działania promocyjne dotyczące idei adopcji, poszukuje kandydatów do przysposobienia (adoptowania) dziecka, gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być adoptowane oraz udziela praktycznej pomocy
w procedurze adopcyjnej.

Adopcja to niejedyna forma, w ramach której można stworzyć dom dzieciom i młodzieży. Każdy, kto chciałby podzielić się miłością i spełnia kryteria może zostać rodzicem zastępczym lub prowadzić rodzinny dom dziecka dając tym samym szansę młodym ludziom na życie w zwyczajnej rodzinie. Miasto Słupsk jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i przeprowadza kwalifikacje dzieci do adopcji (z uregulowaną sytuacją prawną). MOPR w Słupsku z siedzibą przy ul. Słonecznej 15D, systematycznie współpracuje w tych kwestiach z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym.

Sprawowanie pieczy zastępczej w ww. formach możliwe jest przez osoby, które m.in. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; nie są skazane prawomocnym wyrokiem sądu; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone, m.in. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

W Słupsku obecnie mamy 94 rodziny zastępcze,
w których przebywa ponad 130 dzieci. W 2021 roku do tej pory dokonano adopcji 5 dzieci.

Jest wielu ludzi, którzy mogą podzielić się dobrem. Pamiętajmy, to decyzja ważna, znacząca i zmieniająca życie na lepsze – zarówno dla rodziców jak i dla dzieci.

 

 

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
al. Gen. Józefa Hallera 14; 80-401 Gdańsk
tel.: 58 341 46 07/ 58 341 46 94/
58 341 44 53
email: sekretariat@poa-gdansk.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here