Słupska Karta Mieszkańca jest już dostępna

0
449

Od jakiegoś czasu obserwujemy w Polsce powrót do lokalności – to co lokalne, regionalne, związane z naszą miejscowością, dotyczące miejsca naszego życia, jest nie tylko powodem do dumy, ale czymś w rodzaju tożsamości współdzielonej z rodziną, znajomymi, sąsiadami. Mieszkańcy miast i wsi tworzą różnego rodzaju formy uwspólnotowienia , które w pozytywny sposób oddziałują na środowiska lokalne.

Jedną z takich form są Karty Mieszkańca, które w jasny i czytelny sposób definiują bycie mieszkańcem danej miejscowości. Oczywiście, poruszamy się tu w ramach pewnej symboliki, ktoś kto z różnych powodów nie chce, czy też nie może posiadać tej karty nie jest gorszym mieszkańcem. Chodzi tu raczej o pewne podziękowanie, jakie np. samorząd może złożyć na rzecz mieszkańców oferując posiadaczom Kart Mieszkańca różnego rodzaju zniżki, ulgi, profity czy bezpłatne usługi.

I tak samo od 1 lipca 2022 roku dzieje się w Słupsku. Słupska Karta Mieszkańca dostępna jest już w wersji tradycyjnej – plastikowej karty,  jak i elektronicznej – aplikacji na telefon komórkowy.

Warunkiem otrzymania Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku, (który można złożyć wyłącznie elektronicznie), poprzez stronę internetową www.slupskakarta.pl, wybierając ikonkę „Załóż Konto”.

W celu potwierdzenia posiadanych uprawnień osoba składająca wniosek zobowiązana jest załączyć do wniosku czytelny skan lub zdjęcia w formacie .pdf, .png lub .jpg jednego z poniższych dokumentów:

 1. pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez Urząd Skarbowy;
 2. w przypadku osób nieosiągających dochodu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające niezłożenie zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o wskazaniu Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;
 3. w przypadku emerytów i rencistów nie składających deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym – zeznanie PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. w przypadku dzieci do 18 roku życia – dokumenty jednego z rodziców/opiekunów prawnych wymienione w ust. 5, pkt. 1-3 i 5-6 Regulaminu;
 5. w przypadku pełnoletnich osób uczących się, nieosiągających dochodu – zaświadczenie podmiotu, w którym pobierana jest nauka, potwierdzające kontynuację nauki, zawierające adres zamieszkania ucznia/studenta;
 6. w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej, a nie składających deklaracji PIT – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku o korzystaniu z pomocy w roku poprzednim i/lub bieżącym;
 7. w przypadku opieki prawnej – orzeczenie właściwego sądu.

Składając wniosek należy wybrać formę Karty, jaką będziemy się posługiwać: w postaci aplikacji na urządzenia mobilne lub/i w formie tradycyjnej karty plastikowej oraz zaznaczyć punkt odbioru Karty, w przypadku złożenia wniosku o kartę plastikową.

Posiadacze Słupskiej Karty Mieszkańca będą mogli skorzystać ze zniżek np. korzystając z badań dentystycznych lub laboratoryjnych czy też niektórych innych badań. Nie zabraknie tańszych biletów w instytucjach kultury np. w teatrach oraz ofert ulgowych i benefitów w niektórych lokalach gastronomicznych. Posiadacze Karty będą także korzystali z profitów wynikających np. w pierwszeństwie do biletów na różne wydarzenia lub tańszych ofert w niektórych gabinetach szeroko rozumianej medycyny estetycznej i kosmetologii.

Co ważne Słupska Karta Mieszkańca i korzyści w formie zniżek i ulg to dopiero początek. Będziemy chcieli w przyszłości rozwijać ten system i samą Kartę dokładając kolejne funkcjonalności, które będą wykorzystywane do innych działań i usług, jakie są realizowane w naszym mieście. Dotyczyć to będzie obszarów takich jak usługi obywatelskie, transportowe, edukacyjne i inne. A na ten moment zachęcamy do kontaktu na stronie www.slupskakarta.pl, oraz z Wydziałem Współpracy i Promocji, ul. Tuwima 34, 59 84 88 450, gdzie można znaleźć więcej informacji o systemie Słupskiej Karty Mieszkańca.

Kartę należy odebrać w jednym z poniższych Punktów Wydawania Kart,

po uprzednim wskazaniu we wniosku. W przypadku osób niepełnoletnich

kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny.

 

Punkty odbioru Słupskiej Karty Mieszkańca:

 • Aktywator Dom Startupów, ul. Tuwima 34
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, ul. Grodzka 3
 • Park Wodny „Trzy Fale”, ul. Grunwaldzka 8a
 • Pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99
 • Stadion 650-lecia, ul. Madalińskiego 4
  Urząd Miejski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here