16 dni alarmu przeciw przemocy wobec kobiet – dzień 16

0
375
- reklama -

Dzisiaj kończy się akcja „Przemocy mówimy NIE” prowadzona na stronie Tramwaju Słupskiego. Przez 16 dni miałam zaszczyt robić zdjęcia mężczyznom, którzy nie tylko chętnie włączali się w akcję, ale stawali się jej ambasadorami. Tym zdjęciom zawsze towarzyszyły rozmowy o tym jak ważne jest, by to właśnie mężczyźni zabierali w tej sprawie głos. To również w ich interesie jest by opinia o sprawcach przemocy nie była stygmatyzująca. Coraz częściej mówią o tym głośno i coraz głośniej tej przemocy się przeciwstawiają. Ta kampania jest początkiem dyskusji w lokalnej społeczności o tym czym jest przemoc, jak nie stać się jej ofiarą, oraz o tym, jak reagować gdy jesteś świadkiem przemocy. Pisząc te artykuły, rozmawiając z czytelnikami wiem, że tej dyskusji zakończyć nie wolno. Kobiety chcą w końcu mówić o swoich problemach bez wstydu, bez narażania się na krytykę i bez osądzania. By jednak tak się stało musimy stworzyć do tego przyjazną i bezpieczną przestrzeń. By powstrzymać przemoc należy zacząć od początku, czyli od edukacji chłopców, nastolatków i mężczyzn. Dlatego hasłem tej kampanii jest: „ Nie mów mojej córce jak ma się zachowywać i w co ubierać, ale naucz swojego syna by nie krzywdził kobiet”.

25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Przemoc ma bardzo różne oblicza, ale zawsze pozostaje aktem, który należy potępiać.

Przemoc psychiczna w pracy – problem, który trwa i nie zniknie zbyt szybko. Polacy bowiem do takiego sposobu pracy przywykli.


Przemoc psychiczna w pracy jest w Polsce często występującym problemem. Istotne jest, by wiedzieć jak rozpoznać takie działania i umiejętnie się przed nimi chronić. Zgodnie ze statystykami ponad połowa pracowników doświadczyła przemocy słownej w miejscu pracy.

Czym jest mobbing?

Definicja zawarta w kodeksie pracy tłumaczy mobbing, jako uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, które wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Działania te mają na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub też wyeliminowanie pracownika z zespołu.

O tym jak powszechne jest to zjawisko świadczy fakt, że w 2019 roku problem dotyczył blisko 46% pracowników.

Działania mobbingowe obejmują takie zachowania, jak obrażanie i wyśmiewanie, ignorowanie, zachowania agresywne, krzyk, obraźliwe gesty. W tym pojęciu zamyka się również naruszanie dobrego wizerunku, poprzez obmawianie i bezpodstawną krytykę. Częstym działaniem jest np. utrudnianie wykonywania zadań poprzez zatajanie istotnych informacji, przeciążanie pracą lub przeciwnie – nie przydzielanie żadnych obowiązków. Osoba mobbingująca może wyśmiewać pomysły ofiary, kwestionować podejmowane przez nią decyzje lub umniejszać jej wkład w pracę, przygotowywane projekty. Wszystko to po to, by wywołać u ofiary mobbingu poczucie, że nie nadaje się do wykonywanej pracy, zaniżyć jego poczucie własnej wartości.

Wbrew temu, co można by przypuszczać, problem mobbingu dotyka nie tylko osób wycofanych lub odznaczających się nadmierną wrażliwością. Często ofiarą staje się pracownik kreatywny, empatyczny. Działania przemocowe zaczynają się często od krytykowania i wytykania błędów. Niepowstrzymane eskalują i bywa, że od ofiary odsuwa się coraz więcej współpracowników.

Doświadczanie przemocy psychicznej nie pozostaje bez wpływu na ofiarę. Staje się ona wycofana, przygnębiona, przestaje wierzyć w siebie i swoje kompetencje w pracy. Chroniczny stres jakiego doświadcza w pracy sprawia, że obniża się jej efektywność i odporność. Często towarzyszy temu również bezsenność. Nierzadko długotrwałe doświadczanie zjawiska przemocy psychicznej skutkuje zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi bądź depresją. Zjawisko to rzutuje nie tylko na sferę zawodową, ale również na prywatną.

Ważne, by uświadomić sobie, że z przemocą psychiczną w miejscu pracy możemy i musimy walczyć.

Fundacja „Lokalsi”, „Kobiecy Słupsk” i Centrum Inicjatyw Obywatelskich prowadzą akcję społeczną „Powiedz przemocy NIE”. Do akcji przyłączyli się przede wszystkim mężczyźni. Nasi koledzy, sąsiedzi, samorządowcy i dziennikarze stają przed obiektywem aparatu w spódnicy, jako wyraz sprzeciwu wobec przemocy i napastowaniu kobiet. Jest to początek społecznej debaty na temat praw kobiet. Nasze społeczeństwo głosów kobiet nie chce słuchać. Swoje głosy solidarnie dołączają więc mężczyźni.

Przemoc karmi się milczeniem – reaguj!

Podmioty i placówki udzielające pomocy ofiarom przestępstw:
1.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15DSekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie –tel. 59 81 42 801, 59 81 42 802,Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

2. Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIKBAZA,
Adres: ul. Jana Pawła II 1 lok. 604-607 (VI piętro)
Godziny pracy: w dni powszednie 7.30-20.00, w soboty 8.00-13.00
Tel. 59 841 40 46, 690 489 646 czynny poza godzinami pracy punktu
E-mail:interwencja.kryzysowa@mopr.slupsk.pl

3. Oddział Stowarzyszenia INTERIOS w Słupsku – bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna. Siedziba: Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 lok. 714 (VII piętro), tel. 690 489 658, e-mail: slupsk@interios.org.pl

4. Zespół do spraw poradnictwa specjalistycznego działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie– wsparcie psychologiczne – psycholodzy: Jakub Wasz, Klaudia Kołacz – tel. 59 88142818

5.Psychologiczna Poradnia Rodzinna z Mieszkaniem Terapeutycznym – Siedziba: Słupsk, ul. Tuwima 34 (I piętro), tel. 697 706 791
Godziny pracy poradni:
poniedziałek – 8.00 – 18.00
wtorek – środa – czwartek – 8.00 – 16.00
piątek – 8.00 – 15.00

6. Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny „Port” – wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Siedziba: Słupsk, ul. Wojska Polskiego 2/6, tel. 501 038 560.

7.Telefony zaufania:

Policyjny Telefon Zaufania „Crime-Stoppers”
Tel: 59 848-01-11 (całodobowo)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”
Tel: 22 668-70-00, godziny: 12.00-18.00

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Tel: 116-111 (bezpłatny), godziny: poniedziałek-niedziela 12.00-02.00

Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych
Tel: 116-123 (bezpłatny)

Telefon zaufania dla osób starszych, samotnych, tel: 22 635-09-54

8. Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży
mieszcząca się w Słupsku przy ul. Tuwima 34:

tel. 59 307 07 37 (centrala), telefon do terapeuty środowiskowego: 574 700 599

Więcej informacji na stronie:http://www.psychiatria-slupsk.pl/pl/page/szpital/pppdm.html

Pomysłodawczynią akcji, autorką tekstów i zdjęć
jest Ula Markowska

Spódnicę zaprojektowała i uszyła Renata Weber Pracownia Krawiecka RWeber

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here