„ Pomóż mi” – prosty gest, który może uratować życie

0
221
- reklama -

Trwa coroczna akcja -16 dni alarmu przeciw przemocy wobec kobiet. Symboliczne 16 dni trwania akcji wyznaczają Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, który przypada 25 listopada, a kończy – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony 10 grudnia.

Każdego tygodnia z powodu przemocy domowej giną 3 Polki. Każdego roku ofiarą przemocy fizycznej czy seksualnej pada około miliona Polek. 95% sprawców tej przemocy to mężczyźni. Oprócz przemocy fizycznej kobiety dotyka także przemoc emocjonalna, psychiczna i ekonomiczna.

Złe traktowanie kobiet to nie tylko przemoc domowa. Składa się na nią także przemoc instytucjonalna, czyli mechanizmy prawne i społeczne, które dyskryminują kobiety, w teorii i praktyce. Z przemocą warto i trzeba walczyć. To nie syzyfowa praca, która nie przyniesie efektów. Cały proces uświadamiania, zmieniania prawa i ewolucji poglądów zaowocuje polepszeniem sytuacji kobiet. Co więcej, zmian nie trzeba zaczynać od wielkich rewolucji, wystarczy reagować.

Zmiana postaw społecznych w zakresie reagowania na przemoc jest procesem, który musi być wzmacniany i powtarzany w formie cyklicznych działań informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenia kampanii społecznych. Ważne jest by te kampanie kierowane były przede wszystkim do świadków przemocy. Mam wielkie przekonanie, że świadkowie mają moc i siłę sprawczą do właściwego reagowania na akty przemocy, a ich reakcja może skutecznie przyczynić się do przerwania przemocy.

Kampania w tym roku dodatkowo promuje międzynarodowy znak zamykanej dłoni „Pomóż mi”. Znak „POMÓŻ MI” to symbol, który powinien być rozpoznawalny przez ogół społeczeństwa oraz powszechnie znany osobom doznającym przemocy. Jest dyskretnym sygnałem, prostym gestem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy osobą, która doznaje przemocy. Znak ,,pomóż mi’’ to wezwanie zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany w różnych okolicznościach.

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here