Karta Równości Kobiet i Mężczyzn: Słupsk wprowadza nowe prawo

0
276
- reklama -

Pierwszym w historii polskim miastem, które podpisało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym była Nysa (w 2008 roku). Kolejnym był Aleksandrów Kujawski. Już wtedy do podpisania Karty przygotowywał się też Słupsk. Podpis udało się złożyć dopiero teraz, 12 września 2022 r. – miasto Słupsk zobowiązało się propagować zasady równości kobiet i mężczyzn. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas II Ogólnopolskiego Forum Rad Kobiet.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn adresowana jest do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie. Podpisanie Karty jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

Karta została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w latach 2005-2006 razem z partnerami z wielu europejskich państw.

Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opiera się na sześciu zasadach, w tym m.in. na uznaniu, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa oraz że eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Spotkania Rad Kobiet, czyli rozmowy o tym co ważne 12 września w Słupsku odbyło się II Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet. Takie spotkania są niezwykle ważne, bo umożliwiają dyskusję o potrzebach i wyzwaniach dla kobiet w społecznościach lokalnych oraz pozwalają na wymianę doświadczeń w działaniach podejmowanych przez Rady Kobiet z całej Polski.
Pierwsze Forum Rad Kobiet odbyło się we Wrocławiu, gdzie głównymi celami były rozmowy na temat wyzwań stojących przed radami, promowanie inicjatyw równościowych i zapraszanie samorządów do zaangażowania w działania służące równouprawnieniu oraz edukacja w obszarze działań realizowanych na rzecz praw człowieka w Polsce i Europie.

II Forum, które odbyło się w Słupsku, było okazją do debaty nad raportem przygotowanym przez Komisję ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania, Związku Miast Polskich przy współpracy przedstawicielek sieci Rad Kobiet, dotyczącego Rad Kobiet w Polsce oraz wymiany doświadczeń z perspektywy różnych samorządów.

Gościniami tego spotkania były m. in. prof Lena Kolarska-Bobińska, ekspertka Team Europe, prof. Małgorzata Fuszara, przewodnicząca Warszawskiej Rady Kobiet czy Marta Lempart, prezeska Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Wydarzenie objęte było matronatem Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce oraz patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

„Nie chodzi tylko o procent kobiet w samorządzie i życiu lokalnym, ale jakość wykonywanej przez nie pracy.”
To ważne słowa, które padły podczas jednego z wystąpień. Od lat bowiem trwa dyskusja w polityce krajowej, jak i lokalnej, na temat obecności kobiet w tych przestrzeniach. Trwa również dość surowa ocena pracy kobiet. Pokazuje to, że nadal musimy starać się bardziej, udowadniać częściej, ale nade wszystko obnaża, że szklany sufit w Polsce nadal istnieje. Widząc spore trudności, przyglądamy się jednak z zadowoleniem zmianie sytuacji kobiet w Polsce. Możemy się spierać o to, dlaczego te zmiany są tak powolne, czasem mało widoczne, ale są, i to daje się już bez problemu dostrzec. Jak nigdy wcześniej właśnie teraz możemy odważnie rozmawiać o roli kobiety, prawie do decydowania, roli, jaką pełni, oczekiwaniach, seksualności, domagając się równego traktowania. Podczas spotkania padły ważne dla mnie słowa, że nie o procent chodzi, ale o jakość. A kobiety coraz częściej biorą na siebie trudne decyzje, angażują się w działania w 100% i są często tytankami pracy. To ważne w budowaniu zaufania społecznego, ale jest również podstawą w budowaniu nowej opowieści o kobiecie. Kobietę po prostu należy dzisiaj opowiedzieć na nowo. Te słowa są również zwróceniem uwagi na to, że samo bycie na listach wyborczych czy bycie w radach miejskich bądź gminnych nie wystarczy. Budowanie statystyk to jedno, ale budowanie pozycji kobiet jest nieustanną i ważną pracą.

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here