Słupsk wspiera, Słupsk słucha, Słupsk nie jest obojętny

0
272
- reklama -

Agresja rosyjska na Ukrainę to przykład bezpardonowego złamania wszelkich zasad. Bez żadnej przyczyny niepodległe, suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, stało się ofiarą wrogiej napaści. Wymiar ludzki, społeczny, polityczny i prawny ostatnich dni będzie z pewnością poddawany licznym analizom i opracowaniom. Jednak dziś, jako Miasto Słupsk, skupiamy się na tym, co najbardziej potrzebne. Na pomocy ofiarom wojny.

 

1) W Słupsku działa Miejski Sztab Pomocy SŁUPSK-UKRAINIE (Pl. Zwycięstwa  3, pokój 105, tel. kom. 693 390 111,  519 123 181 oraz 59 84 88 321, adres e-mail: ukraina@um.slupsk.pl) który będzie koordynował wszelkie działania prowadzone w Słupsku dot. pomocy Ukrainie.

 

2) Obywatele i uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżający do Słupska, a potrzebujący miejsca tymczasowego zakwaterowania, mogą kontaktować się pod nr. tel. 59 842 64 67 z Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz mailowo: ukraina@um.slupsk.pl, a także pod nr. tel. kom. 693 390 111,  519 123 181 oraz 59 84 88 321 w słupskim ratuszu.

 

3) W celu zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Edukacji, pokój 200 i 205, tel. 59 84 88 322 – celem wskazania szkoły dysponującej miejscami. Podjęte zostaną starania, aby dzieci lub uczniowie zostali skierowani do szkół w pobliżu miejsca, w którym zatrzymała się rodzina.

 

4) Osoby dorosłe z kryzysem psychicznym i wymagające opieki psychiatrycznej mogą zgłaszać się do Biura Informacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ulicy Tuwima 34.

     Rejestracja telefoniczna jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00. Telefony do kontaktu: 574 700 778/574 700 488

5) Wszystkie miejskie przychodnie medyczne są otwarte na udzielenie bezpłatnej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kontakt telefoniczny 59 847 45 30 – pełen wykaz na stronie www.slupsk.pl

 

6) Stworzyliśmy specjalną stronę internetową  pod adresem: www.slupsk-ukrainie.pl, przez którą zbieramy informacje:

a) od Ukraińców, którzy potrzebują naszej pomocy;
b) od wszystkich ludzi dobrej woli, którzy gotowi są pomagać;

 

1) У місті Слупськ функціонує Міська Допомога (Miejski Sztab Pomocy) «СЛУПСЬК-УКРАЇНІ» (пл. Звиченства, 3, кв. 105 номер телефону: 693 390 111, 519 123 181 та 59 84 88 321, адрес електронної пошти: : ukraina@um.slupsk.pl, який координуватиме всю діяльність у Слупську, щодо допомоги Україні.

 

2) Громадяни України, які приїжджають до Слупська і потребують тимчасового місця проживання, можуть звернутися за номером телефону 59 842 64 67, у Центр Управління Кризовими Ситуаціями (Centrum Zarządzania Kryzysowego) та електронною поштою: ukraina@um.slupsk.pl, а також за номером мобільного телефону 693 390 111, 519 123 181 та 59 84 88 321 у Слупській ратуші.

 

3) Для зарахування дитини до садка чи школи звертайтеся до мерії м.Слупськa, Bідділу Oсвіти, оф. 200 та 205, тел. 59 84 88 322 – щоб вказати школу з вільними місцями. Буде докладено зусиль для розміщення дітей або учнів у школах поблизу місця проживання сім’ї.

 

4) Взрослые лица, находящиеся в психическом кризисе и нуждающиеся в психиатрической медицинской помощи, могут заявляться в Информационный пункт Центра Психического Здоровья в Слупске по адресу (ul. Tuvim 34)

Личный прием возможен в Информационном Пункте Поликлиники Психического Здоровья в кабинете 151 с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00. Возможна регистрация с помощью телефона с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00. Телефоны к контакту: 574 700 778/574 700 488

 

5) Усі міські медичні амбулаторії відкриті для надання безкоштовної допомоги біженцям з України. Звертайтесь за телефоном 59 847 45 30 – повний список на сайті www.slupsk.pl

 

6) Ми створили спеціальний веб-сайт за адресою: www.slupsk-ukrainie.pl, через який збираємо інформацію:

а) від українців, які потребують нашої допомоги;

б) від усіх людей доброї волі, які готові допомогти;

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here