TĘCZA DZISIAJ

0
352

Do jego istnienia na przełomie tych 75 lat przyzwyczaili się słupsz-czanie i mieszkańcy powiatu. Na stałe wpisał się w historię miasta „opowiadając” teatr młodym pokoleniom i kształcąc tym samym przyszłych teatralnych widzów. Dzisiaj Teatr Lalki Tęcza jest otwarty nie tylko na dzieci czy młodzież, ale w swoje progi zaprasza również dorosłych.
Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” został założony w 1946 roku we wsi Tuchomie przez małżeństwo aktorskie – Elżbietę i Tadeusza Cza-plińskich. Premierowym spektaklem była Szopka Polska– Ludwika Szczepańskiego wystawiona na Boże Narodzenie w 1946 r. Z po-czątku był to rodzinny, prywatny teatr wędrowny, który wędrował ze swoimi spektaklami od wsi do wsi wozem zaprzężonym w konie, sa-niami, a później samochodem ciężarowym zakupionym w urzędzie likwidacyjnym. Wraz z upaństwowieniem teatru w roku 1966 teatr otrzymał stałą siedzibę w Słupsku, przy ul. Waryńskiego 2, gdzie mieści się po dziś dzień.
Na historię teatru złożyło się kilka pokoleń wybitnych twórców teatru lalkowego, jednak największy wkład w kształtowanie wizerun-ku artystycznego miała Zofia Miklińska – wieloletni dyrektor arty-styczny. Za dyrekcji Zofii Miklińskiej i Stanisława Mireckiego (lata 1969 – 1991) w „Tęczy” zorganizowano kilka naukowych sesji po-święconych tradycji i ludowości w polskim teatrze lalek oraz wiele wystaw scenografii teatralnej.
O tym jaki dzisiaj jest Teatr LalekTęcza, opowiada dyrektor Mi-chał Tramer.

Różnorodność

Zobowiązuje nas do tego sama nazwa, jak i fakt, że słupscy widzo-wie mają daleko do innych teatrów o podobnym profilu, staramy się więc im pokazać wszelkie środki, jakimi posługuje się współczesne, jak i klasyczne lalkarstwo. Obok klasycznych form jak pacynka („Przygody Kubusia”), muppet („Niesamowite przygody niesamowi-tych skarpetek”, „Niedźwiedź i Masza”), masek („Osobliwe zdarzenie commedia dell’arte”) pojawiają się spektakle, gdzie zacierają się granice między klasycznymi technikami i współczesnymi formami (np. „Opowieści spod stołu”, „Śnieżka”).
Ta różnorodność dotyczy także grup wiekowych odbiorców. Do niedawna repertuar Tęczy był skierowany wyłącznie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od kilku lat pojawiają się w nim tytuły dla dzieci starszych („Dziób w dziób”, „Opowieści spod stołu”) oraz młodzieży i dorosłych („Švejk”, „Mistrz i Małgorzata”, „Osobliwe zdarzenie”). To zadanie realizujemy w ramach programu strategicznego „Tęcza – kilka… naście”.

Misja

Wierzymy, że współczesny teatr dla dzieci i młodzieży powinien nie tylko dostarczać rozrywki i wrażeń estetycznych, ale także wycho-wywać. Tworząc tytuł zadajemy sobie pytanie „o czym będzie można porozmawiać
z dzieckiem po danym spektaklu?”. Nasze spektakle, zachowując atrakcyjną formę, sięgają zwykle do głębszych, często trudnych te-matów. Sprzyja temu współczesna dramaturgia (Malina Prześluga, Carsten Brandau, Martin Baltsheit), ale także sięgając po klasyczne baśnie i motywy literackie staramy się powiedzieć o czymś ważnym dla współczesnego widza – np. „Śnieżka” daje pretekst do rozmowy o samodzielności a „Niedźwiedź
i Masza” o tym, że przyjaźń nas kształtuje i czyni lepszym.

Edukacja

To bardzo ważny element naszej działalności i ściśle powiązany z naszą misją. Od 2016 działa przy teatrze Pracownia Edukacji Tea-tralnej. W ramach niej prowadzone są warsztaty dla różnych grup wiekowych, ale także warsztaty skierowane do pedagogów, mające im pomóc wykorzystywać nasze spektakle w swojej pracy.
Do większości tytułów tworzone są broszury metodyczne, zawierające konspekty lekcji, które nauczyciele mogę przeprowadzić po zobaczeniu konkretnego spektaklu.

Wielka literatura – mała forma

To jeden z naszych programów strategicznych. Tworząc repertuar staramy się sięgać do dobrej literatury, często stanowiącej kanon światowej klasyki. Sięgnęliśmy do takich autorów jak Witkacy, Bułhakow, Goldoni, Hašek, Astrid Lindgren, Karel Čapek… Sięgamy też po współczesne bestselery literatury dziecięcej („Ignatek szuka przyjaciela”, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”).

Inne formy działalności

Pandemia zmusiła nas do poszukiwania innych form działalności le-żących w naszych kompetencjach.

Zrealizowaliśmy:
– cykl filmów krótkometrażowych na podstawie legend słowińskich we współpracy ze Skansenem Wsi Słowińskiej w Klukach.
– słuchowisko radiowe we współpracy z Estradą Poznańską.
– projekt multimedialny „Śnieżka – komiks – musical”.
– cykl programów kulinarnych dla dzieci „Szalona kuchnia Niedźwie-dzia i Maszy”
– uruchomiliśmy platformę PPV
– teraz pracujemy nad wydaniem płyty z piosenkami oraz książki wraz z audiobookiem.
Zapraszamy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here