„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

0
319
- reklama -

Gdy osoba z niepełnosprawnością mieszkająca w Słupsku ma problem w codziennym funkcjonowaniu, wtedy z pomocą przychodzi mu asystent. W naszym mieście funkcjonuje on przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” to rządowy program skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniami programu Asystent to osoba, która jest wsparciem dla osoby niepełnosprawnej. Pomaga jej w czynnościach dnia codziennego. Towarzyszy w spacerach, zakupach, wizytach u lekarzy specjalistów i innych aktywnościach. Zadaniem Asystenta jest pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem oraz w zajęciach trudnych lub niemożliwych do samodzielnego wykonania. Asystent jednak nie jest opiekunką, nie wyręcza osób niepełnosprawnych. Asystent stara się aktywizować społecznie, sprawić, aby osoba niepełnosprawna uwierzyła we własne możliwości i ponownie wróciła do życia społecznego oraz coraz częściej samodzielnie podejmowała różne aktywności.
W tegorocznej edycji „Asystenta” osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość brać czynny udział w życiu kulturalnym. W Programie przeznaczone zostały środki na wyjścia do kina, teatru i muzeum dla Asystentów, którzy będą mogli wspierać swoich niepełnosprawnych podczas seansów, spektakli czy wystaw.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku już od trzech lat. W edycji na rok 2021 pozyskano dofinansowanie w kwocie 447 372,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
W ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” realizowanego przez MOPR zgłosiło się 79 osób z niepełnosprawnościami i 42 asystentów.
Aby zostać Asystentem osoby niepełnosprawnej, należy złożyć życiorys (CV) do Biura Projektów i Analiz w MOPR-ze oraz wypełnić niezbędne dokumenty na miejscu. Jeżeli kandydat posiada przynajmniej półroczne doświadczenie w opiece nad osobą zależną, bądź zostanie wskazany przez osobę z niepełnosprawnością, będzie zakwalifikowany do świadczenia usługi i zostanie podpisana z nim umowa zlecenie. Obecnie poszukujemy zarówno Asystentów, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje
i niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej:
mopr.slupsk.pl/katalog/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here