KONKURS MŁODY INNOWATOR

0
286
- reklama -

Naczelna Organizacja Techniczna w Słupsku zajmuje się kadrą techniczną wielu specjalności. Wspiera osoby pracujące na inżynierskich i technicznych stanowiskach pomagając im w doskonaleniu wiedzy podczas szkoleń, seminariów, konferencji i eskapad technicznych. Zajmuje się osobami aktywnymi zawodowo, seniorami oraz młodą kadrą techniczną. Najwdzięczniejszą częścią naszych działań jest praca z młodymi twórcami projektów technicznych
i wniosków racjonalizatorskich. Jedną z form tej pracy są konkursy. Takim konkursem jest m.in. „Młody Innowator”. W 2023 roku odbyła się już XVI edycja tego wydarzenia pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zamysłem jest odstąpienie od elitarności, jaką zawierają formuły wielu konkursów dedykowanych młodzieży. Celem zaś jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży, ośmielenie do wyrażania swojej myśli technicznej.

W 2023 roku – tak jak w latach poprzednich – I etap konkursu organizowano
w szkołach, a o jego przebiegu decydowali nauczyciele, samorząd uczniowski oraz rodzice. Tematyka zgłoszonych pomysłów jest dowolna, należy zadbać o oryginalność, opracować taki projekt, który posiada cechy innowacyjności. Rozwiązanie powinno być proste.

O efektach poprzednich lat konkursowych możemy pisać wiele, dowodzą one, że temat warto kontynuować. Konkurs otwiera kolejne drzwi, uczy odwagi i informuje, że warto zamieniać myśli w czyny. Młodzież słupskich szkół wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskakują wielu pasjonatów techniki, stają się impulsem do nowych rozwiązań.

Konkurs zakłada pracę zespołową, zatem uczy wspólnotowego działania, w pojedynkę nie przekroczymy pewnych granic. Młodzi ludzie dysponują rozmaitym potencjałem, czasami sami, a czasami przy wsparciu innych osób, stają się innowatorami. W działanie zespołowe wpisana jest odpowiedzialność, która jednoczy grupę. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczają się oryginalnością. W sukcesach młodzieży wielką rolę odgrywają nauczyciele, promotorzy zgłaszanych projektów. Dzięki nim konkurs stale ewaluuje, trwa i ma się dobrze. Takim nauczycielom należy oddać szczególny szacunek. Są to m.in. Milena Ginko, Aneta Puchała, Krzysztof Kaluga, Grażyna
i Jarosław Linder.

W roku 2023 uczniowie szkół ponadpodstawowych w Słupsku, jak co roku, zgłosili swoje prace do konkursu „Młody Innowator”. Komisja Konkursowa, składająca się z członków Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku oraz Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, oceniła zgłoszone prace pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności i wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz pracy w zespole. Zakwalifikowała projekty do etapu ogólnopolskiego.

W 2023 roku do konkursu zgłoszono jedną pracę z I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku pn.: Zwiększenie wytrzymałości tafli lodowej oraz odporności naczyń z zamarzającą cieczą na pękanie, której autorkami są Zofia Bugiel, Julia Piszko i Alicja Piszko, pracujące pod nadzorem mgr Grażyny Linder. Trzy prace zgłoszono z Zespołu Szkół Elektryk im. Noblistów Polskich w Słupsku. Były to: Bransoletka basenowa, której autorami są Mateusz Niezgoda, Piotr Chołody, Bartłomiej Ługowski i Hubert Kasprowski; Hybrydowe źródło energii cieplnej
i elektrycznej
autorstwa Jędrzeja Piwowarczuka i Marcina Szyszko oraz Tama samoregulująca, której autorami są Paweł Cybul, Michał Bogdziewicz i Martyna Hedeszyńska. Opiekunką tych prac była mgr inż. Monika Puchała.

Wymienione wyżej prace były niezwykle interesujące, komisja konkursowa miała duży problem, by wybrać najlepsze.

Organizacja „Młodego Innowatora” za każdym razem budzi spore emocje wśród członków Naczelnej Organizacji Technicznej. Każdego roku prace konkursowe zadziwiają pomysłowością, znajomością zagadnień, w wielu przypadkach empatią
i zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. Młodzi tworzą takie rozwiązania, które pozwalają usuwać przeszkody występujące w życiu codziennym.

Konkurs organizowany jest przy współpracy Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, co zdecydowanie usprawnia jego przebieg pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Do jego organizacji włączyło się również biuro EUROPE DIRECT Słupsk, funkcjonujące przy Centrum Inicjatyw Obywatelskich, sponsorując nagrody i wspierając merytorycznie. Rok 2023 był „Europejskim Rokiem Umiejętności” i wraz z pracownikami tego biura oraz uczestnikami konkursu „Młody Innowator” prowadzono kampanię informacyjną w szkołach na terenie Słupska
i powiatu słupskiego.

Podsumowanie XVI edycji konkursu „Młody Innowator” odbyło się w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku podczas Gali 55-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku w dniu 21 czerwca 2023 roku.
Już dziś zapraszamy do udziału w XVII edycji
konkursuMłody Innowator 2023/2024” szkoły podstawowe i ponadpodstawowe ze Słupska i okolic. Udział w nim rozwija kreatywność i uczy społecznego zaangażowania.

Przypominamy:

I STOPIEŃ – ELIMINACJI SZKOLNYCH odbywa się do 23 lutego 2024 r.

Najlepsze prace wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły.

Wybrane w szkole prace należy dostarczyć do Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przy ul. Garncarskiej 4 w Słupsku, gdzie zostaną poddane dalszej ocenie, a najlepsze zostaną przesłane na eliminacje ogólnopolskie.

Na prace konkursowe czekamy do 23 lutego 2024 r. do godz.15:00!

Krystyna Popiel
Wiceprezes RR FSNT NOT Słupsk

 

 

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here