Mieszkania komunalne

0
917
booking.com
- reklama -

Mieszkania komunalne – ważny obszar, nie zawsze proste rozwiązania, ale coraz więcej nowych mieszkań!

Zgodnie z prawem, każdy samorząd musi dysponować zasobem komunalnym. Tak jest we wszystkich samorządach, również w Słupsku. W naszym mieście mamy 5 100 lokali komunalnych, z czego 420 objętych jest najmem socjalnym.

W każdym mieście kwestia polityki mieszkaniowej to duże wyzwanie. Jak wiemy z doświadczenia wielu samorządów – najczęściej do wykorzystania jest mniej lokali niż osób potrzebujących. Obecna sytuacja na rynku nieruchomości tylko pogłębiła potrzebę powiększania i polepszania zasobu komunalnego. Co ważne, w Słupsku, już kilka lat temu podjęliśmy to wyzwanie idealnie wpisując się w obecne tendencje i potrzeby.

Dlatego też, aby nasz zasób komunalny się wzbogacał, w ciągu ostatnich lat w naszym mieście obserwujemy budowę nowych obiektów mieszkalnych.

Kolejny rok z rzędu będziemy oddawać nowe mieszkania komunalne (57 lokali ), które zostaną zlokalizowane w trzech budynkach przy ul. Płowieckiej. W poprzednich latach mogliśmy cieszyć się z budowy lokali mieszkalnych wspólnie ze Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego przy ul. Długiej czy z zakupu budynku przy ul. Dywizjonu 303.

W pierwszej kolejności lokale przy ul. Płowieckiej będą proponowane mieszkańcom obecnie zajmującym lokale komunalne – będziemy realizować zamiany mieszkań wśród najemców; lokal w starszym zasobie będzie można zamienić na ten z nowego zasobu (do tej pory też w ten sposób postępowaliśmy ). Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków już 20 marca br.

Należy pamiętać, że zasady polityki mieszkaniowej i komunalnej określają przepisy ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej. Poruszamy się zawsze w ramach przepisów prawa. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa uchwała z 26 maja 2021 roku z , która ściśle określa warunki, jakie trzeba spełnić, by zostać najemcą komunalnym. Aby znaleźć się na liście mieszkaniowej i stać się najemcą należy złożyć stosowny wniosek. PGM przegląda, czy jesteśmy kandydatami zgodnie z warunkami i kryteriami, jakie należy spełnić – wstępna weryfikacja.

Następnie komisja mieszkaniowa i biuro spraw lokalowych weryfikuje już szczegółowo złożone dokumenty. Tu należy zaznaczyć, że jest szereg warunków, jakie należy spełnić, m.in. być mieszkańcem miasta, spełniać kryterium dochodowe itd.

Czas oczekiwania na najem mieszkania jest różny – od paru miesięcy do paru lat. Uzależnione jest to od kilku czynników, np. od tego, czy kandydat na najemcę zdecyduje się „wziąć” mieszkanie do remontu (krótszy czas oczekiwania) , czy też nie bierze takiego pod uwagę i czeka na inny, proponowany lokal bez konieczności dokonywania prac remontowych (dłuższy czas oczekiwania).

Obecnie na najem mieszkania oczekuje ok 630 gospodarstw domowych, z czego ok 250 czeka na mieszkanie komunalne objęte umową na czas nieoznaczony, 280 oczekuje na lokal socjalny, 100 osób oczekuje na mieszkanie w związku z opuszczeniem domu dziecka czy pieczy zastępczej.

Na pewno będziemy kontynuowali politykę odnowy zasobu komunalnego, jak i budowania kolejnych obiektów. Korzystamy z dostępnych możliwości, tak jak w przypadku aktualnie prowadzonej inwestycji przy ul. Płowieckiej – otrzymaliśmy 85 % dofinansowania

Ale polityka mieszkaniowa to nie tylko program otrzymania mieszkania, ale i zamiany mieszkania.

Wiemy doskonale, że otrzymanie kredytu i następnie jego spłata dla wielu ludzi jest czymś nieosiągalnym.

Stąd nasze propozycje zamian mieszkań między najemcami, ale też ul. Grzybowa – jedno z niewielu osiedli w Polce, dedykowane osobom starszym – za własne pieniądze taki mieszkaniec trafia do nowego urządzonego mieszkania, za niewielki czynsz plus wsparcie MOPRu i pracownika socjalnego , który jest tam na miejscu, czy też osoba kończy 65 lat, jest najemcą innego mieszkania komunalnego, w gorszym stanie, a postanawia przenieść się na to lepsze mniejsze z dobrymi warunkami.

Polityka mieszkaniowa to też TBSy – to społeczne budownictwo, nieco droższe, wymagające wkładu własnego, ale wciąż o wiele mniej niż wzięcie kredytu.

Programy pozwalające wychodzić z wydłużenia, mieszkania w ramach interwencji kryzysowej, to kolejne elementy polityki mieszkaniowej.

Bank Zamian mieszkań działa przy PGM Słupsk – obecnie ok. 300 wniosków złożonych jest właśnie na zmianę, bo np. powiększa się rodzina – najemcy chcą wziąć większe mieszkanie, szukają rozwiązania, czy też mieszkaniec nie jest zadowolony z obecnego lokalu i chce otrzymać inny – dostaje kolejne propozycje, ale są to z reguły mieszkania przeznaczone do remontu. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, zawsze w kontakcie z najemcami.

Warto przypomnieć, że kto nie płaci za wynajem lokali lub jest eksmitowany, zgodnie z prawem, samorząd musi zapewnić takim osobom inny lokal do zasiedlenia – takie jest prawo.

Aby umożliwić ludziom spłatę zadłużenia PGM Słupsk przygotowało Program „Ulga od długu” – jest to dostosowanie do realiów działającego od lat programu „Dozorca”. Program skierowany jest do osób zadłużonych w stosunku do miasta za użytkowanie lokali komunalnych. W programie mogą wziąć udział także wszystkie osoby mieszkające wraz z najemcą.

Oddłużenie polega na wykonywaniu prac na rzecz miasta, np. w formie:

– drobnych prace remontowych przy modernizacji budynków komunalnych i innych obiektów,

– prace porządkowe na terenach miejskich czy obiektach,

– drobne prace administracyjne jak np. odczytywanie wodomierzy

Aby zgłosić się do takiego Programu należy zgłosić się do Administracji Zasobów Gminnych, Pl. Zwycięstwa 4, pobrać formularz i złożyć go. Dalsze informacje o procesie będzie przekazywał już PGM bezpośrednio do mieszkańca.

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here