Rewitalizacja Słupska

0
347
- reklama -

Rewitalizacja swoim zasięgiem objęła 6,3% powierzchni miasta zamieszkiwanego przez 24% ludności. Dzięki temu procesowi Słupsk staje się miastem bardziej przyjaznym, bezpiecznym i nowoczesnym, z szerokim wachlarzem usług społecznych, ciekawą ofertą kulturalną i przestrzenią dostoswaną do oczekiwań mieszkańców.

Rewitalizacja to aktualnie najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Jest to jednak proces trudny, wymagający sprawnej organizacji i koordynacji działań, a także wielkiego zaangażowania i cierpliwości.

W świadomości wielu z nas pojęcie rewitalizacji łączy się przede wszystkim z aspektami czysto inwestycyjnymi, czyli z natychmiastowym efektem, który łatwo można zaobserwować. Powinniśmy jednak pamiętać, że rewitalizacja to nie remont.

Podstawowym wyzwaniem tego procesu jest bowiem pobudzenie lub uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu projektu, obszar rewitalizacji będzie nadal się rozwijał. A dzieje się tak dlatego, że rewitalizacja to przede wszystkim zmiana społeczna – zmiana nastawienia lokalnej społeczności, wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności i potrzeby współdziałania w celu osiągnięcia korzyści dla wszystkich mieszkańców.

W Słupsku przygotowano się do tych działań bardzo rzetelnie i odpowiedzialnie. Cały proces rewitalizacji został zaprojektowany i przeprowadzony w przemyślany sposób dzięki temu, że osoby odpowiedzialne za wdrażanie tego procesu mieście skorzystały z licznych warsztatów, wizyt studyjnych i doradztwa eksperckiego, które pozwoliły zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności i które tę wiedzę ciągle rozwijają. 

Dzięki temu, że nasze Miasto znalazło się wśród 20 samorządów, które otrzymały wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej mogliśmy podjąć szereg działań ukierunkowanych na poprawę jakości i warunków życia mieszkanek i mieszkańców Słupska.

Słupski model rewitalizacji zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań rewitalizowanego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Wypracowano własne rozwiązania i dobre praktyki, którymi na łamach „Tramwaju Słupskiego” chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

Bulwary rzeki Słupi

Rewitalizacja terenów nadrzecznych objęła obszar między Mostem Zamkowym a Mostem Kaszubskim. Okolice rzeki Słupi całkowicie zmieniły swoje oblicze – połączone kładkami brzegi rzeki, z nowymi miejscami do spacerów i wypoczynku, stają się jednym z najważniejszych terenów rekreacyjnych miasta.

     Zmiana aranżacji objęła m.in. przebudowę ciągów pieszych i budowę ścieżki rowerowej, rewaloryzację terenów zielonych, wykreowanie nowych placów i skwerów, adaptację terenu w okolicach Miejskiej Biblioteki Publicznej i odtworzenie dawnej ulicy Krętej.

     Dzięki nowym kładkom, które połączyły Plac Muzealny z Basztą Czarownic i Rynkiem Rybackim oraz ulicę Szarych Szeregów z rejonem Miejskiej Biblioteki Publicznej, tereny podzielone przez rzekę stają się w pełni dostępne dla mieszkańców.

     Zmiany nastąpiły także w Parku Pianistyki Polskiej oraz na sąsiednich ulicach. Gruntownie przebudowane zostały ulice Kowalska, Dominikańska, Mostnika, Szarych Szeregów, a wkrótce prace obejmą także ulicę Armii Krajowej.

Program chodnikowy

i modernizacja oświetlenia

ulicznego

Program chodnikowy zakłada likwidację barier architektonicznych i poprawę stanu technicznego infrastruktury pieszej na obszarze rewitalizacji.

     Nowe nawierzchnie zyskały chodniki m. in. przy ulicach: Piekiełko, W. Reymonta, Z. Krasińskiego, M. Partyzantów, Curie-Skłodowskiej, Prusa i Wileńska. Kolejnych kilkanaście zostanie poddanych renowacji w najbliższych latach.

     Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmuje niemal wszystkie ulice na obszarze rewitalizacji. Na części z nich prace już się zakończyły. Poprawa efektywności energetycznej polega na budowie całej infrastruktury, montażu nowych słupów, a także nowej sieci zasilającej i energooszczędnych opraw typu LED.

Dodatkowo na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych zamontowane zostały doświetlacze. Poprawa oświetlenia to nie tylko lepsza widoczność i większe bezpieczeństwo, ale także wymierne oszczędności i czyste środowisko. Prace przy doświetlaniu kolejnych przejść kontynuowane będą w następnych latach.

Przebudowa dróg w Śródmieściu

Modernizacja dróg objęła kompleksową przebudowę ok 1500 m.b. ciągów komunikacyjnych ulic: Długiej, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopełka. Wymienione zostały wszystkie instalacje podziemne, zmieniono nawierzchnię ulic i chodników, a przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej z ul. Sygietyńskiego wykonano niewielki Skwer im. Jana Dydaka.

     Poza kompleksową przebudową ulic, ujętą w „Programie poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji” zmodernizowano nawierzchnię jedzni kilku ulic, Tuwima, Jaracza, Curie-Skłodowskiej i Chopina.

     Trwa przebudowa fragmentu ul. Wrocławskiej i jeszcze w bieżącym roku rozpocznie się przebudowa ul. Rybackiej. 

MODERNIZACJA I RENOWACJA

KAMIENIC

Wszechstronna modernizacja zabudowy mieszkaniowej obszaru rewitalizacji obejmuje 20 kamienic komunalnych i 38 budynków wspólnot mieszkaniowych. Na większości z nich prace zostały już zakończone.

     Kompleksowa renowacja części wspólnych budynków obejmuje m. in. elewacje, klatki schodowe i dachy. Te zabytkowe często budowle odzyskały swój dawny blask i znowu stały się wizytówką miasta. Poprawa warunków mieszkaniowych oraz estetyki zabudowy ma zachęcić mieszkańców do dbania o swoje najbliższe otoczenie i służyć podniesieniu atrakcyjności wizualnej miasta.

cdn

 

Rewitalizacja Miasta Słupska odbywa się w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here